(Charley Chase, Mick Blue) - Jacks POV 19 Scene 4 - Digital Playground